Transformation (matematik)

En transformation är en operation på en funktion eller vektor som ger en annan funktion eller vektor som resultat. En bestämd transformationsregel kallas transform. Se även linjär transformation.