Callcenter

Ett callcenter är en inrättning för telefoni, där man hanterar kundärenden såsom faktura-, support-, produktfrågor, nummerupplysning och så vidare. Centret kan hantera förfrågningar både internt inom företaget och externt, gentemot andra företag eller privatpersoner. Både inkommande-(support) och utgående samtal (försäljning, undersökning) hanteras. Det finns även fristående callcenter som fungerar som uppdragstagare åt andra företag.