Digitaliserade Arbetsfloden

Digitaliserade arbetsflöden

Processen att använda digitaliserad information för att göra etablerade sätt att arbeta enklare och effektivare kallas digitalisering. Lägg märke till ordet i den definitionen: Digitalisering handlar inte om att ändra hur du gör affärer eller skapa nya typer av företag. Det handlar om att fortsätta, men snabbare och bättre nu när dina data direkt är tillgängliga och inte fångas i ett arkiv någonstans i ett dammigt arkiv.

Tänk på kundservice, vare sig det är i detaljhandeln, i fältet eller i ett callcenter. Digitaliseringen ändrade tjänsten för alltid genom att göra kundposter enkelt och snabbt återvinnbara via datorn. Den grundläggande metodiken för kundservice förändrades inte, men processen med att föra ut en förfrågan, leta upp relevant information och erbjuda en upplösning blev mycket effektivare när sökning av pappersböcker ersattes med att ange några tangenttryckningar på en datorskärm eller mobil enhet.

När digital teknik utvecklades började folk generera idéer för att använda företagsteknik på nya sätt och inte bara för att göra de gamla sakerna snabbare. Det är då idén om digital transformation började ta form. Med ny teknik var nya saker – och nya sätt att göra dem – plötsligt möjliga.