A generic thing (something that doesn’t fit in the previous definitions.

Digital data

Affärsprocess

En affärsprocess är en uppsättning länkade aktiviteter som skapar värde genom att förvandla en insats till ett mer värdefullt utfall. Både insatsen och utfallet kan vara föremål och/eller information och förvandlingen kan utföras av mänskliga aktörer, maskiner eller båda.

Företag

Ett företag är en organisation som samordnar resurser, som till exempel arbetkraft, kapital, teknik och information, för att utveckla, producera och sälja varor eller tjänster. Ett företag kan drivas i olika former beroende på typ av verksamhet, ägande, riskvillighet, kapitalinsats med mera. Inom ämnet företagsekonomi ger man begreppet företag en bredare innebörd, där det definieras som en sammanslutning av personer som bedriver ett medvetet arbete för att uppnå ett eller flera mål.

Användare

För Wikipedias användare, se . En användare är en person som använder något. Vanligen åsyftas någon som brukar någon form av maskin eller elektronisk apparat. I datorteknik är en användare en människa eller mjukvaruagent som använder en dator, ett datorprogram eller ett datornätverk. En användare kan, efter att ha identifierat sig med användarnamn och lösenord, få tillgång till ett användarkonto med privat data och egna inställningar.

Process (datorteknik)

En process eller programprocess är i enkla termer ett program, eller en instans av ett program, under körning. Moderna operativsystem klarar multikörning, det vill säga flera programprocesser samtidigt. Det förekommer även att ett program består av flera samtidiga processer, som antiningen körs på flera datorer i ett distribuerat system, eller på samma maskin genom multikörning.

Callcenter

Ett callcenter är en inrättning för telefoni, där man hanterar kundärenden såsom faktura-, support-, produktfrågor, nummerupplysning och så vidare. Centret kan hantera förfrågningar både internt inom företaget och externt, gentemot andra företag eller privatpersoner. Både inkommande-(support) och utgående samtal (försäljning, undersökning) hanteras. Det finns även fristående callcenter som fungerar som uppdragstagare åt andra företag.

IT

Informationsteknik (IT) är ett samlingsbegrepp för de möjligheter som skapats genom framsteg inom datateknik och telekommunikation. IT-utbildning på högskolenivå, oftast till systemvetare, civil- eller högskoleingenjör, är numera ett vanligt inslag på tekniska högskolor, andra högskolor och universitet. Begreppet etablerades i branschen åren 1992-1994 som en reaktion på nya möjligheter att hantera kommunikation, bilder och ljud med dator.

Television

Television, som förkortas tv (brukar ofta skrivas med versaler, TV; även formen teve förekommer), är ett system inom telekommunikation för att på avstånd skicka ljud och rörliga bilder till en mottagare. Numera betecknar termen även mediet (”att titta på TV”) eller för att beskriva tekniska lösningar som tillhör något av de olika TV-systemen. Systemet för att sända bilder har funnits kommersiellt sedan 1930-talet och har fått stor spridning världen över.

Streaming

Streaming (strömmande media) eller “strömning” är uppspelande av ljud- och videofiler på mottagarens dator eller mobiltelefon samtidigt som de överförs över ett LAN eller WAN, till exempel Internet. Streaming används t ex både för uppspelning av lagrade filer från webbplatser och för mottagning av direktsända evenemang på Internet. Ett vanligt användningsområde är web-TV.

Digital nedladdning

Digital nedladdning, download, är ett begrepp som främst syftar på medier som säljs på internetbutiker och laddas ned till datorn lagligt.