An organization, including a government or a newspaper.

Netflix

Netflix är ett amerikanskt företag som erbjuder uthyrning av filmer och TV-serier via postorder samt via video on demand till en fast månadskostnad i USA, Kanada, Latinamerika, Brittiska öarna, Sverige, Finland, Norge och Danmark. I den nordiska versionen erbjuds dock endast video on demand till en fast månadskostnad. Utbudet varierar mellan länderna.

Internetuppkoppling

Internetuppkoppling är ett allmänt begrepp för olika accesstekniker som låter datorer, handdatorer, mobiltelefoner och liknande ansluta till Internet. Att vara uppkopplad innebär att (för tillfället eller kontinuerligt) ha tillgång till Internet.

Digital Transformation

Digital Transformation