Tillämpningsprogram

Ett tillämpningsprogram eller en applikationsprogramvara, ofta förkortat app, är en typ av datorprogram som hanteras av användaren. Tillämpningsprogram kan bland annat vara kontorsprogram som ordbehandlingsprogram och kalkylprogram, kommunikationsprogram som e-postprogram, chattprogram och webbläsare, eller nöjesprogram som datorspel och mediaspelare.