Sociala medier

Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknik, social interaktion och användargenererat innehåll. Uttrycket används om webb 2.0-webbplatser, där de mest kända exemplen är Facebook, Twitter, Linkedin och Google+. Det kan även innefatta andra Internetforum, sociala nätverk, bloggar, wikier, gruppvara (datorprogramvara för samarbete i grupper), poddradio och artikelkommentarer.