Process (datorteknik)

En process eller programprocess är i enkla termer ett program, eller en instans av ett program, under körning. Moderna operativsystem klarar multikörning, det vill säga flera programprocesser samtidigt. Det förekommer även att ett program består av flera samtidiga processer, som antiningen körs på flera datorer i ett distribuerat system, eller på samma maskin genom multikörning.