Användare

För Wikipedias användare, se . En användare är en person som använder något. Vanligen åsyftas någon som brukar någon form av maskin eller elektronisk apparat. I datorteknik är en användare en människa eller mjukvaruagent som använder en dator, ett datorprogram eller ett datornätverk. En användare kan, efter att ha identifierat sig med användarnamn och lösenord, få tillgång till ett användarkonto med privat data och egna inställningar.